Get Adobe Flash player

Poniżej w załączniku znajduje się wykaz budynków, w których wykonana będzie inwentaryzacja. Informujemy, że pomiary będą dokonywane po godzinie 12.00.

 

Więcej…

alt„Szanowny Kliencie

Z przykrością informujemy, iż z powodu wystąpienia istotnej, nieprzewidzianej zmiany warunków zewnętrznych wykonywania przez PEC S.A. w Bogatyni działalności gospodarczej, tj. wypowiedzenie umowy przez największego odbiorcę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów (utrata 44% sprzedaży mocy zamówionej), koniecznym stało się złożenie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o zatwierdzenie nowych cen i stawek opłat dla ciepła od 1.10.2011 roku.

Przewidywany wzrost ceny ciepła dla odbiorcy końcowego to ca 22% w stosunku do obecnie obowiązujących Taryf dla Ciepła.

Bogatynia 27.07.2011"

altZarząd Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Bogatyni Sp. z o. o. informuje, że przedstawiciel firmy BOSMAR – Pan Adrian Molęda legitymujący się dowodem osobistym numer AAO 667450 będzie dokonywał pomiarów, rzutów sytuacyjnych wszystkich pomieszczeń w celu opracowania dokumentacji architektoniczno - budowlanej całego budynku. W związku z powyższym każdy  z mieszkańców ma obowiązek udostępnić swoje mieszkanie, komórki, strychy, pralnie itp. do wykonania pomiaru.

Więcej…

Przykładowy budynek przysłupowy położony w Bogatyni przy Pl. Bohaterów Warszawy 4Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Bogatyni Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z póź. zm.), właściciele obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz zlokalizowanych na obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej (wpisanym do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny), przed przystąpieniem do wykonywania prac remontowych lub budowlanych zobowiązani są do uzgodnienia zakresu planowanych prac z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Więcej…

Wyszukiwarka

Kalendarz

Użytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości