Get Adobe Flash player

Przykładowy budynek przysłupowy położony w Bogatyni przy Pl. Bohaterów Warszawy 4Zbór kart adresowych zabytków nieruchomych Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Miasta i Gminy Bogatynia prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gmina Bogatynia

Gminna Ewidencja Zabytków