Get Adobe Flash player

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu nr RPDS.03.03.01-02-0143/16  pt. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 25 lecia PRL 2-4 w Bogatyni”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Wspólnota Mieszkaniowa ul. Osiedle Orła Białego 2-4 w ramach procedury zapytania ofertowego

Więcej…


Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „ Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zamoyskiego 28 A,B,C,D w Bogatyni ” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0141/16


Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kossaka 26-28-30 w Bogatyni” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0142/16
 

Informacja

W związku z realizacją projektu nr RPDS.03.03.01-02-0141/16 pt. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zamoyskiego 28 A,B,C,D w Bogatyni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamoyskiego 28 A,B,C,D w ramach procedury zapytania ofertowego, jeden z oferentów, zwrócił się w dniu 24.08.2017 r. o udostępnienie załączników w formie edytowalnej. W związku z powyższym, zamieszczamy załączniki w tej formie. 

 Załączniki

image002

Więcej artykułów…