Get Adobe Flash player

WYBRANI OFERENCI


Po rozpatrzeniu ofert złożonych na wykonanie dokumentacji związanej z ubieganiem się niżej wymienionych nieruchomości o dotację ze środków UE na rewitalizację, do dalszej współpracy zostały wybrane następujące firmy.
 
 

Zaproszenie do składania ofert wykonania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozyskanie dotacji ze środków UE na rewitalizację nieruchomości położonej przy ul. Nadbrzeżna 18 w Bogatyni
 
Załączniki do pobrania na poszczególne zadania:
 
Sporządzenie audytu energetycznego
Usługę przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na Obszar Natura 2000
Usługę wykonania projektu budowlanego wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim
Usługę przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko
Sporządzenie wniosku aplikacyjnego

Zaproszenie do składania ofert wykonania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozyskanie dotacji ze środków UE na rewitalizację nieruchomości położonej przy ul. Armii Czerwonej 13 w Bogatyni
 
Załączniki do pobrania na poszczególne zadania:
 
Sporządzenie audytu energetycznego
Usługę przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na Obszar Natura 2000
Usługę wykonania projektu budowlanego wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim
Usługę przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko
Sporządzenie wniosku aplikacyjnego

Więcej artykułów…