Get Adobe Flash player

image002

Prace remontowe domu przysłupowego położonego w Bogatyni przy placu Bohaterów Warszawy 4, posuwają się do przodu.

Dzięki uprzejmości panów budowlańców, miałam okazję pozwiedzać nieco poddasze, które przechodzi właśnie kapitalny remont. Do niedawna było tu składowisko wszelkiego rodzaju niepotrzebnych gratów. Obecnie uprzątnięta i odnawiana przestrzeń, pokazuje swój potencjał mieszkaniowy. Pokazało się również kilka ciekawostek z historii m.in. znaki ciesielskie, wyryte przez cieśli na belkach konstrukcji dachowej i nośnej budynku.

Pomyślicie pewnie co to za znaki i czemu są one takie ciekawe? Pozwólcie że, wyjaśnię.

Konieczność wykonywania znaków ciesielskich wynikała ze sposobu organizacji pracy zespołu cieśli. Poszczególne elementy konstrukcji ciosano i układano na podeście ciesielskim, wykonując równocześnie złącza oraz dopasowując do siebie części konstrukcji. Zwykle robiono to na podstawie rysunku wykonanego na podeście w skali 1:1. Każdy element znakowany był za pomocą narzędzi takich jak rylce, dłuta i siekierki. Do oznaczania elementów stosowano przeważnie znaki graficzne w postaci kresek, półkoli lub trójkątów. W późniejszym okresie zaczęto stosować, również cyfry rzymskie.

Gotową konstrukcję, rozkładano na części i montowano ponownie na placu budowy. Plac ciesielski lokowano zazwyczaj tuż obok miejsca budowy. Jeśli nie było takiej możliwości np. z uwagi na zbyt małą powierzchnie działki lub gęstą zabudowę sąsiadującą (co często zdarzało się w miastach), gotowe elementy trzeba było dowieźć na plac budowy.

Stąd właśnie konieczność takiego oznakowania poszczególnych elementów, aby mogły być jednoznacznie zidentyfikowane i wmontowane na właściwe miejsce.

Znaki ciesielskie wraz ze sposobem obróbki ciesielskiej są niezwykle pomocne przy badaniach substancji zabytkowej. Sposób ich wykonania, pozwalają zidentyfikować pierwotne elementy konstrukcji i odróżnić je od elementów dodanych podczas późniejszej przebudowy lub rozbudowy.

Zastosowany system znaków ciesielskich wraz ze sposobem obróbki elementów i badaniami dendrochronologicznymi, stanowią podstawę do datowania obiektu i odtworzenia jego historii budowlanej.


Tekst pochodzi z facebookowego profilu Dolnośląska Architektura Drewniana
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2104969139827813&;;id=1374767029514698


1 2 3 4 5 7 9

 10 11 12


Realizacja prac wg wniosku RPDS.06.03.01-02-0019/16 pod nazwą Rewitalizacja domu mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Plac Bohaterów Warszawy 4 w Bogatyni.
 
Trwa pierwszy etap prac rewitalizacyjnych nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Plac Bohaterów Warszawy 4. Dotychczas rozebrano zniszczone pokrycie dachu, wzmocniono lub wymieniono zniszczone krokwie. Wykonawca wykonał docieplanie stropu nad lokalami pierwszego piętra. Na zewnątrz wykonywane są prace związane z oczyszczaniem konstrukcji drewnianej metodą piaskowania.
 
1 2 3 4 7
  56 8

Numer projektu: RPDS.06.03.01-02-0022/16 w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w okresie 2014-2020 - oś priorytetowa 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Zachodni Obszar Interwencji” 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych ( nie ma możliwości budowy nowych obiektów), „Projekt rewitalizacyjny”

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1103594

Numer projektu: RPDS.06.03.01-02-0024/16

Projekt w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w okresie 2014-2020 - oś priorytetowa 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Zachodni Obszar Interwencji” 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych ( nie ma możliwości budowy nowych obiektów), „Projekt rewitalizacyjny”

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1101637#

Więcej artykułów…