Get Adobe Flash player

Zaproszenie do składania ofert wykonania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozyskanie dotacji ze środków UE na termomodernizację nieruchomości położonej przy ul. 25-lecia PRL 2-4 w Bogatyni:

 - Usługę przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na Obszar Natura 2000
 - Usługę wykonania projektu budowlanego wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim
 - Usługę przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko
- Sporządzenie wniosku aplikacyjnego