Get Adobe Flash player

Po  rozpatrzeniu ofert złożonych na wykonanie dokumentacji związanej z  ubieganiem się niżej wymienionych nieruchomości o dotację ze środków UE  na termomodernizację, do dalszej współpracy zostały wybrane następujące  firmy.

 1) Sporządzenie projektów termomodernizacji dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Kossaka 26-28-30, Zamoyskiego 28 a, b, c ,d oraz 25-lecia PRL 2-4
 
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
Iona Szczęsna
ul. Sybiraków 31/6
59-900 Zgorzelec
 
3) Wykonanie audytów energetycznych dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Kossaka 26-28-30, Zamoyskiego 28 a, b, c ,d oraz 25-lecia PRL 2-4
 
Biuro Certau
Zdzisław Dzierżkiewicz
59-307 Raszówka
ul. Witosa 3a
 
4) Przeprowadzenie procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz na Obszar Natura 2000 dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Kossaka 26-28-30, Zamoyskiego 28 a, b, c ,d oraz 25-lecia PRL 2-4
 
Czułowska Anetta
Księgowość i Doradztwo Biznesowe w Zgorzelcu
ul. Iwaszkiewicza 50/8
59-900 Zgorzelec
 
6) Sporządzenie wniosku aplikacyjnego o dotację z Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego dla dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Kossaka 26-28-30, Zamoyskiego 28 a, b, c ,d oraz 25-lecia PRL 2-4
 
Czułowska Anetta
Księgowość i Doradztwo Biznesowe w Zgorzelcu
ul. Iwaszkiewicza 50/8
59-900 Zgorzelec