Get Adobe Flash player

Informacja

W związku z realizacją projektu nr RPDS.03.03.01-02-0141/16 pt. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zamoyskiego 28 A,B,C,D w Bogatyni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamoyskiego 28 A,B,C,D w ramach procedury zapytania ofertowego, jeden z oferentów, zwrócił się w dniu 24.08.2017 r. o udostępnienie załączników w formie edytowalnej. W związku z powyższym, zamieszczamy załączniki w tej formie. 

 Załączniki

image002