Get Adobe Flash player

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu nr RPDS.03.03.01-02-0143/16  pt. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 25 lecia PRL 2-4 w Bogatyni”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Wspólnota Mieszkaniowa ul. Osiedle Orła Białego 2-4 w ramach procedury zapytania ofertowego

zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie ofert na wykonanie zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Osiedle Orła Białego 2-4 w Bogatyni”* zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0143/16
Oferty powinny być złożone do dnia 11.12.2017 do godz. 12.00 w siedzibie Zarządcy:
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Bogatyni Sp. z o.o.; ul. Szpitalna 18; 59-920 Bogatynia
Na w/w adres należy również kierować pytania i wątpliwości dotyczące zamówienia
Otwarcie ofert nastąpi 11.12.2017 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zarządcy.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Spółdzielni do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kossaka 26, 28, 30  zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru  którejkolwiek ze złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
 
Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
* - zgodnie z ustawą o dekomunizacji dokonano zmiany nazwy ulicy. Obecna nazwa ulicy to ul. Osiedle Orła Białego 2, 4.

 

Załącznik nr 2 - termomodrnizacja Osiedle Orła Białego 2, 4 - prace budowlane
Załącznik numer 1 - termomodrnizacja Osiedle Orła Białego 2, 4 - prace budowlane
Załącznik numer 3 - termomodrnizacja Osiedle Orła Białego 2, 4 - prace budowlane
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ul. Osiedle Orła Białego 2-4 - prace budowlane - tresc ogloszenia
Zapytanie ofertowe - termomodrnizacja Osiedle Orła Białego 2, 4 - prace budowlane