Get Adobe Flash player

      Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Bogatyni Sp. z o. o. powstał 1 lipca 1998 na skutek przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

      Historia powstania firmy sięga 1956 r., kiedy to utworzono zakład komunalny. Miał on za zadanie świadczenie usług dla ludności gminy Bogatynia w zakresie dostawy wody i ścieków, gospodarki nieczystościami, zarządzania mieszkaniami komunalnymi, wykonywaniem remontów w budynkach komunalnych, itp. W latach 1996 1997 z zakładu budżetowego wydzielono trzy spółki: Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnie S.A., Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Wraz z wydzieleniem tych firm, ograniczona została działalność zakładu macierzystego o statutowy zakres działalności nowych spółek. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej ostatecznie przekształcono w 1996 roku w Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o. o. Do 30 czerwca 2004 roku firma w tym kształcie zajmowała się zarządzaniem budynkami mieszkalnymi o mieszanym rodzaju własności, administrowaniem budynków stanowiących własność 100% gminy Bogatynia poza tą podstawową działalnością  Spółka świadczyła usługi w zakresie obsługi cmentarza komunalnego oraz remontów wykonywanych w zarządzanych i administrowanych budynkach i lokalach.

      Z dniem 1 lipca 2004 roku ze struktur firmy ponownie wydzielono zakład budżetowy, on przejął administrowanie i zarządzanie budynkami komunalnymi oraz wykonywanie remontów na rzecz mienia gminnego.  W ostatecznej formie, Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Bogatyni zajmuje się profesjonalnym zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi, to jest budynkami o mieszanej własności lokali.

      Firma zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami, w tym wspólnotami dużymi i małymi. W chwili obecnej w zarządzie znajduje się 277 nieruchomości. W zakresie świadczonych usług jest pełna obsługa nieruchomości:

  • - nadzór techniczny, w tym prace remontowe i inwestycyjne,
  • - bieżący nadzór techniczny poszczególnych budynków poprzez
  •   okresowe przeglądy budowlane,
  • - interwencje w chwili zagrożenia na skutek zdarzeń losowych.

      Duże znaczenie mają prace inwestycyjne wykonane w budynkach na zlecenie współwłaścicieli. Są to kapitalne remonty dachów, wymiana instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, przebudowa kominów, renowacja elewacji oraz docieplenia nieruchomości. Do obowiązków działu technicznego należy także dbałość o stan bhp w obrębie nieruchomości oraz przynależnych do niej posesji, zapewnienie harmonogramów przeglądów kominiarskich, itp.

Wyszukiwarka

Kalendarz

Użytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości