Get Adobe Flash player

Dz.U.00.80.903


2000-10-19      zm. przen.    Dz.U.2000.29.355    art. 1
    2004-09-22      zm.              Dz.U.2004.141.1492    art. 5


USTAWA
z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali.
(tekst jednolity)


Rozdział 1


Przepisy ogólne


Art. 1. 1. Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną.
2. W zakresie nie uregulowanym ustawą do własności lokali stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Pełna treść ustawy

Wyszukiwarka

Kalendarz

Użytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości